SLUŽBY A ENGINEERING

V PRIEMYSLE

Služby

- Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
- Predravné služby
- Doprava ( 9- miestny Ford Custom tranzit )
- Prenájom   strojov a zariadení : prívesný vozík 750kg  plachtou  - ložná plocha 1250 x 2200 mm
                                                prívesný dvojnápravový vozík 2000 kg s plachou - ložná plocha 1350 x 3100 mm
- Konštrukcia 2D a 3D, technologické spracovanie

- Založenie stavby ( vytýčenie miesta, uloženie prefabrikátov )
- Dodávy betónových prefabrikátov - plastových blokov
- Navrtávacie práce

- Technológia zvárania plastov

- Zabezpečenie projektovej činnosti