SLUŽBY A ENGINEERING

V PRIEMYSLE

Výroba

Výroba podľa projektovej dokumentácie

Možnosť výroby prototipov

- výrobky z materiálov : nerez,
                                 čierna oceľ
                                 plast

Polotovary s možnosťou mechanickej úpravy - obrábania